ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 0173857 تماس حاصل نموده یا به آدرس گرگان خيابان وليعصر بين عدالت 8 و 10 مراجعه نمایید.